Skip to content

Is een thuislaadpaal goedkoper dan een openbare laadpaal?

Ja, over het algemeen is een thuislaadpaal goedkoper dan het gebruik van openbare laadpalen voor het opladen van een elektrisch voertuig. Hier zijn de belangrijkste redenen waarom:

  1. Kostenefficiëntie thuislading: Thuis laden is doorgaans goedkoper dan openbaar laden omdat de elektriciteit die u thuis gebruikt vaak tegen een lager tarief wordt gefactureerd dan de tarieven die gelden voor openbare laadpunten.
  2. Variabele tarieven openbare laadpunten: Openbare laadpunten kunnen variabele tarieven hebben, afhankelijk van het laadtarief van de exploitant, het tijdstip van de dag, eventuele lidmaatschapskosten en bijkomende transactiekosten. Deze kosten zijn in vele gevallen hoger zijn dan het reguliere elektriciteitstarief thuis.
  3. Abonnementskosten openbare laadpunten: Sommige openbare laadnetwerken brengen abonnementskosten in rekening voor toegang tot hun laadpunten. Deze extra kosten kunnen oplopen en bijdragen aan de hogere kosten van openbaar laden.
  4. Gratis thuisladen: In sommige gevallen kunnen thuisladers de elektriciteit gratis of tegen een zeer laag tarief aanbieden, vooral als de elektriciteit wordt opgewekt door zonnepanelen of andere hernieuwbare energiebronnen.
  5. Beschikbaarheid van laadpunt: Thuisladen is gemakkelijk en altijd beschikbaar, terwijl openbare laadpunten mogelijk niet altijd beschikbaar zijn of bezet kunnen zijn. Dit kan extra tijd en moeite kosten om een beschikbaar laadpunt te vinden.
  6. Installatiekosten thuislaadpaal: Hoewel er initiële kosten zijn voor de aanschaf en installatie van een thuislaadpaal, kunnen deze op lange termijn worden gecompenseerd door de lagere laadkosten in vergelijking met openbaar laden.
  7. Subsidies en stimuleringsmaatregelen: Sommige regeringen bieden subsidies, belastingvoordelen of andere stimuleringsmaatregelen aan voor de installatie van thuislaadpalen, waardoor de totale kosten verder worden verlaagd.

Een thuislaadpaal zorgt ervoor dat u kostenefficiënt uw wagen kunt opladen op elk tijdstip. Indien nodig kan u nog steeds openbaar bijladen. Een combinatie van thuisladen en openbaar laden kan de meest praktische en kostenefficiënte aanpak zijn, afhankelijk van uw individuele behoeften.